Vlaams grondbeleid en –regelgeving

24/05/2018

 
Online Inschrijving

De fameuze betonstop wordt voorbereid.  De codex Ruimtelijke Ordening  wordt aangepast, onlangs is de Codextrein (deels)  in werking getreden waardoor de regels voor verkavelingen wijzigen. Wat betekent dit in de praktijk voor de vergunningsaanvragen ? Hoe moeten deze bekend worden gemaakt, getoetst,  en worden gehandhaafd?  Ook keurde de Vlaamse regering op 12 januari het Instrumentendecreet principieel goed.  Wat zijn de volgende stappen? Naast deze ontwikkelingen rond de betonstop, komen ook andere actuele onderwerpen over de grond en bodem aan bod zoals de belangrijke wijzigingen in het bodemdecreet én de gemoderniseerde regelgeving rond onteigeningen. 

Waarom ?

6 goede  redenen om u in te schrijven:
- De belangrijkste  ontwikkelingen  rond  grond en grondbeleid in één dag.
- U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de Betonstop; de maatregelen die al genomen zijn en de maatregelen  ‘in the pipe’.
- Praktische adviezen en ervaringen van  praktijkdeskundigen uit binnen- en buitenland.
- De beste experts aan het woord: stel al uw vragen.
- Vergroot  uw professionele netwerk:  alle betrokkenen zijn aanwezig.
- Opleidingspunten: 5 juridische opleidingspunten,  5 opleidingsuren landmeters-experten

Voor wie ?

- projectontwikkelaars,  aannemers
- omgevingsambtenaren  
- landmeters,  stedenbouwkundigen,  ruimtelijke  planners, studiebureaus
- advocaten, juristen, notarissen

09 :00 – 10:00
Het Instrumentendecreet: Wat is de actuele stand van zaken?
- Welke zijn de krachtlijnen uit het ontwerp van het Instrumentendecreet?  Welke nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd die de betonstop moeten helpen verwezenlijken? 
- Welk tijdspad wordt gevolgd?
Johan Uytdenhouwen
Raadgever Ruimtelijke Ordening
Kabinet van Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw  


10:00 – 11:00
FAQ over de Codextrein
- Het vergunnen van meergezinswoningen  als in de verkaveling onder bestemming “eengezinswoning” staat: kan dat ? Onder welke voorwaarden?
- Wanneer is een bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig?
- Kan er worden afgeweken van vb. de ingekleurde bouwzones, bouwvrije stroken op het verkavelingsplan?
- Kan er afgeweken worden van specifieke bestemmingsvoorschriften van BPA’s? Wanneer?
Meindert Gees
Advocaat
Publius   


11:00 – 11:30      Koffiepauze

11:30 – 12:30
Praktijkervaring:  Betonstop in de stad Geel
- Hoe ziet de ‘betonstop’ eruit in Geel? In hoeverre is er aansluiting bij het bestaande Vlaams beleid?
- Welke waren de moeilijkheden in het traject?
- De praktijk: hoe reageren betrokkenen? (bewoners, omgevingsambtenaren, projectontwikkelaars  en andere betrokkenen?
Spreker t.b.c. 

12:30 – 13:30      Lunch

13:30 – 14:30
Het gewijzigde bodemdecreet: de gevolgen voor de praktijk. 
- Welke zijn de belangrijkste wijzigingen? 
- Wat houdt een verplicht bodemonderzoek in? Hoe wordt bepaald of er sprake is van risicogrond? - Is iedereen verplicht onderworpen aan het onderzoek? Zijn er uitzonderingen?  Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan? - Gevolgen van de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring?
- Optimalisering van de sectorfondsen?
- Wat met het (her)gebruik van bodemmaterialen?
Tom Malfait
advocaat
LDR advocaten

14:30 - 15:30 
Onteigenen anno 2018 :  de belangrijkste spelregels op een rij.
- Het onteigeningsdecreet: welke belangrijke principes liggen hieraan ten grondslag?
- Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat de overheid mag onteigenen? Welke procedure moet worden gevolgd?  Aan welke voorwaarden moet een openbaar onderzoek voldoen?
- Welke garanties zijn er voor de eigenaar? 
- Wat als het niet-onteigende deel  als gevolg van de onteigening niet meer van waarde is  voor de eigenaar?
- Welke mogelijkheden zijn er tot indienen van bezwaren tegen de onteigening?  Wie mag dat? Op welke termijn?
Guan Schaiko en Schelstraete
advocaten
Stibbe 

24/05/2018 Elsene

Praktische informatie

Duur:
Prijs voor bedrijf :: 650.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 495.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen:

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 24 mei 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in Thon Hotel Bristol Stephanie

Locatie :
Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
1050 Elsene

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven