Vlaams grondbeleid en –regelgeving

24/05/2018

 
Online Inschrijving

Waarom ?

6 goede  redenen om u in te schrijven:
- De belangrijkste  ontwikkelingen  rond  grond en grondbeleid in één dag.
- U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de Betonstop; de maatregelen die al genomen zijn en de maatregelen  ‘in the pipe’.
- Praktische adviezen en ervaringen van  praktijkdeskundigen uit binnen- en buitenland.
- De beste experts aan het woord: stel al uw vragen.
- Vergroot  uw professionele netwerk:  alle betrokkenen zijn aanwezig.
- Opleidingspunten: 5 juridische opleidingspunten,  5 opleidingsuren landmeters-experten

Voor wie ?

- projectontwikkelaars,  aannemers
- omgevingsambtenaren  
- landmeters,  stedenbouwkundigen,  ruimtelijke  planners, studiebureaus
- advocaten, juristen, notarissen

09 :00 – 10:00
Het Instrumentendecreet: Wat is de actuele stand van zaken?
- Welke zijn de krachtlijnen uit het Instrumentendecreet dat in januari werd goedgekeurd door de Vlaamse regering?  Welke nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd die de betonstop moeten helpen verwezenlijken? 
- Welke aanvullingen  op dit decreet worden nog verwacht? 
- Welk tijdspad wordt gevolgd?
Spreker t.b.c. 

10:00 – 11:00
FAQ over de Codextrein
- Het vergunnen van meergezinswoningen  als in de verkaveling onder bestemming “eengezinswoning” staat: kan dat ? Onder welke voorwaarden?
- Wanneer is een bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig?
- Kan er worden afgeweken van vb. de ingekleurde bouwzones, bouwvrije stroken op het verkavelingsplan?
- Kan er afgeweken worden van specifieke bestemmingsvoorschriften van BPA’s? Wanneer?
Spreker t.b.c.    

11:00 – 11:30      Koffiepauze

11:30 – 12:30
Praktijkervaring:  Betonstop in de stad Geel
- Hoe ziet de ‘betonstop’ eruit in Geel? In hoeverre is er aansluiting bij het bestaande Vlaams beleid?
- Welke waren de moeilijkheden in het traject?
- De praktijk: hoe reageren betrokkenen? (bewoners, omgevingsambtenaren, projectontwikkelaars  en andere betrokkenen?
Spreker t.b.c. 

12:30 – 13:30      Lunch

13:30 – 14:30
Het gewijzigde bodemdecreet: de gevolgen voor de praktijk. 
- Welke zijn de belangrijkste wijzigingen? 
- Wat houdt een verplicht bodemonderzoek in? Hoe wordt bepaald of er sprake is van risicogrond? - Is iedereen verplicht onderworpen aan het onderzoek? Zijn er uitzonderingen?  Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan? - Gevolgen van de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring?
- Optimalisering van de sectorfondsen?
- Wat met het (her)gebruik van bodemmaterialen?
Tom Malfait
advocaat
LDR advocaten

14:30 - 15:30 
Onteigenen anno 2018 :  de belangrijkste spelregels op een rij.
- Het onteigeningsdecreet: welke belangrijke principes liggen hieraan ten grondslag?
- Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat de overheid mag onteigenen? Welke procedure moet worden gevolgd?  Aan welke voorwaarden moet een openbaar onderzoek voldoen?
- Welke garanties zijn er voor de eigenaar? 
- Wat als het niet-onteigende deel  als gevolg van de onteigening niet meer van waarde is  voor de eigenaar?
- Welke mogelijkheden zijn er tot indienen van bezwaren tegen de onteigening?  Wie mag dat? Op welke termijn?
Guan Schaiko
advocaat
Stibbe 

Praktische informatie

Duur:
Geniet van een voordeeltarief door in te schrijven vóór 6 april
Prijs voor bedrijf: 550.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 395.00 € (excl. BTW)

Inschrijving na 6 april
Prijs voor bedrijf: 650.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 495.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen:

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 24 mei 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Nu inschrijven

inschrijven