Facility Tender Day

14/06/2018

 
Online Inschrijving

Waarom ?

- Aankopers aan het woord: regelgeving wordt hier vertaald naar de praktijk.
- Stel uw vragen vooraf ! Tijdens alle sessies is ruimte gepland voor vragen en antwoorden. Deze kunt u vooraf (per mail) stellen of gedurende de sessie: op die manier bent u ervan verzekerd dat  u naar huis gaat met de antwoorden.
Nieuw ! Unieke mogelijkheid om efficiënt uw marktverkenning te doen:  specialisten aanwezig die tips geven voor de technische specificaties in het bestek.
- Programma op maat voor inschrijvers op overheidsopdrachten  waarin uitgebreide aandacht voor uw commerciële mogelijkheden en tips voor het opstellen van uw offertes.  
Ontmoet facility-aankopers  en deel in hun kennis.

Voor wie ?

  • Aankoopdirecteuren, aankopers, beleidsmakers, financiële en juridische medewerkers, erfgoed, infrastructuur, logistiek beheerders... Kortom elke persoon die van ver of van dichtbij betrokken is bij de aankoop van en het beleid in Facility uit openbare instellingen. 
  • Commercieel directeuren, sales-managers, sales-medewerkers, key-account-managers en iedere andere commercieel medewerker die de overheid als klant heeft of zou willen hebben.
  • Advocaten, bedrijfsjuristen en andere raadgevers.

Programma 

 

Zaal ‘REGELGEVING EN PRAKTIJK’  (NL)

 

09:00 – 10:00

De ‘Proof of Concept’ bij opdrachten in de facility-sector.
- Wat is het wettelijk kader?
- Wanneer  maakt u gebruik van een ‘proof of concept’?  Wat is het doel ? Wanneer vindt deze plaats? 
- Aan welke eisen voldoet de ‘proof of concept’?
- Concrete voorbeelden uit de rechtspraak

10:00 – 11:00

PANELGESPREK  
De overname van personeel bij overheidsopdrachten.
- Welke zijn de aandachtspunten voor uw programma van eisen?
- Welke rol spelen de sociale criteria?
- In hoeverre moet de nieuwe opdrachtgever de arbeidsvoorwaarden van het huidige personeel overnemen? 
-  Actuele jurisprudentie. 

 

11:00 – 11:30 Koffiepauze

 

11:30 – 12:30

De positie van de huidige dienstverlener bij publicatie van een nieuwe opdracht.
- Welke rol mag de huidige dienstverlener spelen tijdens de marktverkenning? 
- Hoe waarborgt de opdrachtgever gelijkheid en transparantie?
- Hoe voorkomt de aanbestedende overheid dat het programma van eisen naar de huidige leverancier wordt toegeschreven?  Welke maatregelen neemt de aanbestedende overheid om dit te kunnen bewijzen?
-  Welke commerciële voordelen heeft de huidige leverancier   t.o.v.  de concurrentie? In hoeverre  kan hij kennis over zijn opdrachtgever gebruiken bij de offerte zonder dat er sprake is van oneerlijke concurrentie?

 

12:30 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:00

SpecialDe technische specificaties voor uw bestek. 

14:00 – 15:00

Exploitatie van de kantine: concessie of overheidsopdracht?
- De relevante regelgeving: wat is verandert sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving?
- Welke factoren spelen een rol bij de keuze?
- Welke zijn de voor- en nadelen van beide opties?
- Valkuilen en aanbevelingen.15:00 – 16:00

PANELGESPREK (NL-FR) 
Facility aankopen centraliseren: welke do’s en don’ts om van schaalvoordelen te kunnen genieten?
- Welke mogelijkheden biedt de wet? - Welke diensten/leveringen lenen zich tot centraal aankopen? 
- Hoe combineert u centralisatie met het verdelen in percelen?
- Wat indien u de opdracht aan uw entiteit wilt aanpassen? Wat zijn de voorwaarden?

 

Zaal ‘Commerciële mogelijkheden bij overheidsopdrachten’ (NL-FR) 

 

09:00 – 10:00

De commerciële mogelijkheden voor bedrijven tijdens de prospectiefase.
- Hoe komt u erachter wie binnenkort een opdracht heeft?
- Wat zegt de wet over de commerciële mogelijkheden?
- Wat kunt u doen om op de shortlist van de aankopers te komen?
- Welke andere mogelijkheden staan tot uw beschikking om uw kansen te optimaliseren?

10:00 – 11:00

Les possibilités commerciales pour les entreprises lors de la prospection du marché.
- Que dit la loi ?
- Comment faire pour figurer sur la liste restreinte des acheteurs ?
- Quelles autres options avez-vous pour optimiser vos chances ?

 

11:00 – 11:30 Pause-café - Koffiepauze

11:30 – 12:30

Fouten die u best niet maakt in uw offertes.
- Welke fouten worden  vaak gemaakt? Welke zijn de consequenties?
- Welke fouten kunnen gecorrigeerd worden ?  Welke fouten niet? 
- Tips voor de praktijk.

 

12:30 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:00 

Les fautes à ne pas commettre dans vos offres.            
- Quelles sont les erreurs qui peuvent se produire?  Quels sont les conséquences?  
- Quels erreurs peuvent être corrigées?  Dans quels ceci n'est pas permis? 
-Trucs et astuces pour la pratique. 

  •  

 

15:00 – 16:00 

Verruimde onderhandelingsmarge en nieuwe criteria: echte vernieuwing of  'much ado about nothing'?
- Kan ik nog kortingen voorstellen, en zo ja, dewelke?
- Confidentiële behandeling van vertrouwelijke gegevens en hoe openbaarheid voorkomen?
- Nieuwe criteria vertaald in nieuwe besteksbepalingen. 
- Op welke wijze kan een opdracht worden uitgebreid zonder nieuwe opdracht uit te schrijven?

Praktische informatie

Duur: 1 dag / 9u00 - 16u00
Geniet van een voordeeltarief door in te schrijven vóór 11 mei
Prijs voor bedrijf :: 635.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 450.00 € (excl. BTW)

Inschrijving na 11 mei
Prijs voor bedrijf :: 635.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 450.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 14 juni 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven